Hiilineutraali High Peak

04.11.2022

Yrityksemme, High Peak Finland Oy, haluaa ottaa toiminnassaan vastuullisuuden ja ympäristön huomioon. Olemme jo pitkään tarjonneet asiakkaillemme ekologisia sekä aineettomia lahjoja, ja samalla myös halunneet kehittää omaa yritystoimintaamme ympäristöystävällisempään suuntaan.

Ympäristökuorman systemaattisen pienentämisen aloitimme hiilijalanjäljen laskennalla. Hiilijalanjäljen laskennassa lähdimme liikkeelle oman toiminnan päästöjen, sekä omassa kontrollissa olevien päästöjen määrittämisestä jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen. Laskennan toteutimme yhteistyössä Reforest Finland Oy:n kanssa.

High Peakin vuoden 2021 hiilijalanjälki oli noin 90,1t CO2e. Oman toiminnan päästöt (scope 1 ja 2) olivat tästä noin 38%. Suurin yksittäinen päästöerä muodostui logistiikan päästöistä (noin 50%).

Hiilijalanjäljen laskennan tuloksena suunnittelimme vähennystavoitteet päästöillemme, sekä tiekartan päästöjen pienentämiselle. Päästövähennystoimenpiteet lähtevät lopulta kuitenkin melko yksinkertaisista asioista, kuten autokannan vihertämisestä sekä päästöttömästä energiasta.

Yrityksemme tiedostaa tuotevalikoimamme suuren merkityksen kokonaishiilijalanjälkeen. Iloksemme myös monet tuotteiden valmistajat ovat alkaneet systemaattisesti laskea ja vähentää omaa, sekä tuotteidensa aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Tarjoammekin asiakkaillemme yhdessä Reforestin kanssa myös tuotteiden hiilijalanjäljen laskentapalvelua. Jos siis asiakas haluaa täysin hiilineutraalin liikelahjan, voimme laskea tuotteen hiilijalanjäljen sekä kompensoida sen esimerkiksi metsäalueita istuttamalla.

”High Peakin laskennasta on suuri hyöty paitsi yritykselle itselleen, niin myös yrityksen toimittajille. Vain asiasta kertomalla ja kannustamalla toimittajia mukaan ”talkoisiin” voidaan todellisia ja mittavia päästövähennyksiä saavuttaa. Mikä olisikaan parempi motivaattori toimittajalle lähteä miettimään omia päästöjään, kun asiakkaan viestintä asian tärkeydestä.” kommentoi Reforest Finland Oy:n toimitusjohtaja Atte Borgenström

High Peakilla emme kuitenkaan halua tyytyä pelkästään vähennystavoitteisiin, vaan haluamme myös toimia heti. Niinpä olemme päättäneet kompensoida koko toimintamme hiilijalanjäljen jo nyt. Toteutamme hiilijalanjälkemme hyvityksen Reforestin avulla kansainvälisesti sertifioituun kompensaatiohankkeeseen. Hiilijalanjäljen kompensoinnilla tarkoitetaan sitä, että yritys rahoittaa hanketta, joka sitoo hiilidioksidia ilmakehästä ja näin ollen laskennallisesti hyvittää yrityksen aiheuttamia päästöjä. Kompensaatiohankkeeksi meillä valikoitui Amazonin sademetsään sijoittuvan Verra -sertifioitu Brazilian Amazon REDD APD -projekti. Brasiliassa sijaitseva Amazonin sademetsä on maailman suurin jäljellä oleva sademetsä. Kompensaatioprojektin tavoitteena on metsän hävittämisestä aiheutuvien päästöjen vähentäminen. Hankkeen avulla pyritään keskeyttämään suunnitellut metsänhävitystoimenpiteet ja autetaan säilyttämään metsäalueita FSC:n (Forest Stewardship Council) sertifioimien Low Impact Logging -käytäntöjen avulla.

Voimmekin siis ylpeänä todeta, että High Peak on oman toimintansa osalta hiilineutraali yritys.

 

Jukka Lylykorpi
Kehitysjohtaja
High Peak Finland Oy

 

Lisätietoa:

Yrityksen hiilijalanjäljellä tarkoitetaan organisaation kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua määrää tietyllä tarkastelujaksolla.

Merkittävimmät hiilijalanjälkeen vaikuttavat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli. Hiilijalanjäljen laskennan tulokset ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), jossa eri kasvihuonekaasupäästöt on yhteismitallistettu vertailtavaan muotoon.

High Peakin hiilijalanjälki on laskettu perustuen GHG-protokollaan (GreenHouseGas -protocol). GHG-protokollan mukaisesti yrityksen päästöt jaetaan Scope 1, 2 ja 3 –päästöihin.

Oman toimintamme päästöjen lisäksi High Peak selvitti scope 3 -päästöt kattavasti sisältäen työmatkaliikkumisen, liikematkustuksen, logistiikan, jätteet ja veden kulutuksen kaikkien toimipisteidensä osalta.

Lue lisää: https://highpeak.fi/blogs/blogi/ymparistoa-ajatellaan-enemman-myos-liikelahjoissa