Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 132 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 132 Next Page
Page Background

Alkuvuonna 2017 vahvistimme toimintaamme ostamalla

Rotor Form Oy:n osaksi High Peak Finland Oy:tä. Yrityksemme

omistus on edelleen täysin kotimaisissa käsissä. Perinteisen

liikelahjakaupan lisäksi, olemme tänä päivänä vahva myös

promootiomarkkinoilla brändituotteiden maahantuontiin ja

myyntiin erikoistuneena yrityksenä.

Yrityskaupan myötä olemme organisoituneet sisäisesti uudel-

leen nostaaksemme palvelumme tasoa entisestään. Henki-

lökuntamme työskentelee asiakastiimeissä ja tiimit ottavat

kokonaisvastuun heille nimetyistä asiakkaista. Tiimityösken-

telyn ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme monipuolista

asiantuntemusta brändien hallinnasta, verkkokaupasta, sekä

kokonaisvaltaisesta konseptoidusta tapahtumamyynnistä.

Haemme tasaista kasvua kehittämällä toimintaamme sekä

tuotevalikoimaamme laajentamalla. Muutamana esimerkkinä

uusista brändiedustuksistamme mainittakoon Suunto, Salo-

mon, Wilson, Joutsen, Plantui, Panda ja Taffel. Tuotevalikoi-

massamme on myös selkeästi havaittavissa suomalaisuuden

nousu. Tähän on luonnollisesti osaltaan vaikuttanut myös

Suomi 100 juhlavuosi.

Verkkokauppakonseptimme tuottaa asiakkaillemme helpon ja

edullisen tavan huolehtia omien sidosryhmiensä ja henkilökun-

tansa huomioimisesta. Personoidut asiakaskohtaiset verkko-

kaupparatkaisut ovat lisääntyneet huimasti. Osaltaan tähän

kehitykseen on vaikuttanut yritysten halu toteuttaa myös

henkilöstölle suunnattuja etukauppoja. Useat asiakkaamme

ovatkin jo tämän verkkokauppapalvelun ottaneet omakseen.

Laajentuneen palvelukattauksen ohella myös perinteisten

liikelahja- ja promootiotuotteiden myyntitapa uudistuu. Liittä-

mällä tuotteiden suunnittelun osaksi tapahtumien ja yritysten

markkinointiviestinnän rakentamista, voimme luoda uusia rat-

kaisuja edistämään entistä enemmän asiakkaan liiketoimintaa.

Huomioidaan ja kehitetään Teidänkin liiketoimintaanne.

Terveisin

Teijo Virtanen

toimitusjohtaja

Huomioidaan

brändeillä brändiä

IDEAKUVASTO

3