Huippujuttuja

Blogi suhdetoiminnasta, promootiotuotteista, liikelahjoista ja siitä, miten ne auttavat yritystä matkalla huipulle.

Kuinka liikelahjalla voidaan tukea yrityksen tarinaa?

Tarinallistaminen muuttaa asiakaskokemuksen tarinakokemukseksi. Tarinat ja tarinankerronta ovat olleet ihmiskunnalle tärkeitä kautta aikojen.
Maailman päämäärähakuinen muuttaminen vaatii tunteisiin vetoavan tarinan. Tarinallistamisen edut kannattaa hyödyntää myös liiketoiminnassa.

Tarinallistamisessa tarina on yrityksen liiketoiminnan punainen lanka – juoni, joka tukee erottumista, ohjaa liiketoimintaa ja tekee palvelusta asiakkaillesi kokemuksen.

Tarinallistaminen tarkoittaa siis juuri tätä: yrityksen liiketoiminnan muotoilemista tarinan kautta. Näin asiakaskokemus muuttuu erottuvaksi, tunteisiin vetoavaksi, inhimilliseksi tarinakokemukseksi.

Tutkimusmatkamme päämäärä on selvittää, kuinka tämä tapahtuu ja voiko liikelahjan tarinallistaa.

Erota tarinankerronta ja tarinallistaminen
Tarinakoneen Anne Kalliomäen erikoisalaa on tarinallistaminen. Kalliomäen mukaan liikelahjabisnes on melko hyödyntämätön toimiala tarinallistamisen näkökulmasta.
– Monella yrityksellä on taustatarina ja historiatarina, jotka usein löytyvät verkkosivuiltakin. Harvemmalla on erottuva, elämyksellistävä tarinakehys liiketoiminnassa, sanoo Kalliomäki tarkentaen tarinankerronnan ja tarinallistamisen eroa.

Harmi, sillä tarinallistaminen on oiva keino rakentaa kokonaisvaltaista asiakaskokemusta.
– Tarinallistaminen antaa mahdollisuuksia luovempien ratkaisujen tekemiseen, mikä taas on erottumista. Samalla se on keino valita liikelahjatkin niin, että ne linkittyvät yrityksen viestiin, ja luovat juonellisuutta kaikkeen tekemiseen hauskalla tavalla, jatkaa Kalliomäki.

Liiketoiminta hahmottuu ydintarinan ympärille
Työsarkaa siis olisi ja liikelahjan voi varsin hyvin tarinallistaa. Mutta ennen sitä yrityksellä tulee olla ydintarina, jonka avulla yritys tekee voi tehdä persoonallisempia valintoja ja luoda toimintaansa juonellisuutta.
– Ydintarinan avulla tapahtuvan toiminnan tarinallistamisen kautta myös liikelahja linkittyy isompaan tarinaan, ja saa vahvemman, tunteisiin vetoavan merkityksen.

Kalliomäki käyttää ydintarinan luomisessa apunaan Stooripuu-mallia, jonka hän esittelee kirjassaan Tarinallistaminen – palvelukokemuksen punainen lanka. Stooripuun tekeminen lähtee liikkeelle juurakosta, joka on yrityksen toiminnan ydin. Simon Sinekiä lainaten: “Start with why!”

Ydintarina rakentuu liiketoiminnan peruspilareiden ympärile: Miksi yritys on olemassa?
Mitkä ovat tuotteet ja palvelut ja millaisia ratkaisuja yritys tuottaa asiakkailleen? Keitä yritys palvelee? Mikä yrityksen merkitys on asiakkaille? Millaisia tunteita yritys haluaa herättää?
Stooripuun oksistoon kirjataan näistä lähtökohdista tarinaelementit, joista ydintarinan tekeminen alkaa.

Kokemus sitouttaa brändiin ja tuotteeseen
Liikelahjoilla ylläpidetään asiakassuhteita ja vahvistetaan tunnesidettä yhteistyökumppaneiden välillä. Lahjat voidaan nähdä myös heimon rakentamisena. Kuulut tiettyyn porukkaan saadessasi liikelahjan, jota et voi saada muualta.

Tarinallistamisessa puhutaan aina kokonaiskokemuksesta, jossa lahjan valinta, muotoilu, paketointi, kortin teksti sekä tapa, jolla lahja annetaan, ovat osa yrityksen ydintarinan ilmentymää.

Tarinallistaminen syventää lahjan ideaa, ja tekee siitä muistettavamman.
– Enemmän kuin materiaa, arvostamme kokemusta ja tunnetta tuotteen ja palvelun ympärillä.
Osuva lahja ja viesti, joka liittyy juuri kyseiseen asiakassuhteeseen sekä persoonallinen tapa antaa lahja, tekevät lahjasta saajalleen henkilökohtaisen ja merkityksellisen.

Liikelahjan näkökulmasta tarinallistamisen taustaksi tulisi miettiä seuraavaa:
– kenelle lahja annetaan
– miksi lahja annetaan
– mikä on yrityksen ja lahjan saajan välinen suhde
– millainen on yritysten välinen yhteinen taustatarina (eli lahjan konteksti)
– miten liikelahjalla voidaan puhutella yhteistä kokemusta ja matkaa, joka lahjan saajan kanssa on tehty
– mikä tekee lahjasta saajalleen erityisen?

Tunteen ja ilon kautta
Kalliomäki kehottaa miettimään liikelahjoja tunteen ja kokemuksen kautta, ei pelkkänä lahjana.
– Toimivan syy–seuraus-yhteyden löytämällä asiat loksahtelevat paikoilleen, ja lahjasta tulee enemmän kuin lahja. Sen takana on ajatusta.

Jos yritys tarinallistaa toimintaansa, myös liikelahja voi tarinallistamisen kautta olla osa jatkumoa.
– Liikelahjat voisivat asettua esimerkiksi juonelliseen jatkumoon suhteessa toisiinsa tai lahja voi täydentyä jollain tavalla joka vuosi, Kalliomäki vinkkaa.

Hyvä apu lahjan valinnassa on asiakasdata, jota nykyään on helppo kerätä.
– Leikkimielisyys ja hyväntuulisuus tekemisessä on tärkeää. Valitettavasti tunne jää puuttumaan monen yrityksen verkkosivuilta, samoin humoristisempi ja leikkimielisempi ote.

High Peak vie asiakkaansa huipulle
High Peak auttaa asiakkaitaan valitsemaan lahjoja, jotka herättävät huomoiota.
Kuinka tarinallistaisit High Peakin?
– Tarinallistamisen avulla vahvistetaan High Peakin kuvaa liikelahjatalona, johon asiakkaana haluan olla yhteydessä. Ensin valitaan teema, jonka ympärille tarinallisuutta lähdetään rakentamaan. Yrityksen nimi on tärkeä, se nähdään kuin tarinan otsikkona.
High Peak assosioituu korkealle kiipeämiseen. Siitä tulee mieleen kasvua tavoittelevat yritykset, jotka haluavat luoda omiin asiakkaisiinsa hyvät suhteet. High Peak on kuin vuorikiipeilijöiden avustaja, joka auttaa valmistautumaan vuoren valloitukseen. High Peak valitaan kumppaniksi siksi, että se kestää ääriolosuhteita ja tietää parhaat reitit perille. Pelillistämisen kautta asiakkaat voisivat leikkimielisesti kisailla huipulle pääsystä, tarinoi Kalliomäki ja muistuttaa, että valitusta teemasta kannattaa ottaa kaikki irti.

Tarinallisuus on vahvoja tunteita ja muistijälkiä. Liikelahja tukee viestiä, jonka yritys itsestään antaa.

High Peakin kanssa yhdessä huolella valittu lahja on tie huipulle!

Jätä kommentti